Informace ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz, nebo v mobilní aplikaci, a to do 9. 4

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný formulář. Distribuci formulářů zajistí sčítací komisaři a síť kontaktních míst.

Distribuce formulářů do domácností bude probíhat, podobně jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel. Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 840 304 050.

Kontaktním místem pro obec Vlkov je pracoviště České pošty ve Velké Bíteši.


Sčítání podléhá:

  • každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková nebo dočasná ochrana.
  • každá fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna.
  • každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté) a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Pro aktuální informace můžete navštívit webové stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku Českého statistického úřadu 274 056 789. V aplikaci České pošty na adrese scitani.ceskaposta.cz naleznete seznam sčítacích obvodů v obci, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů pro jednotlivé sčítací obvody.


Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021