Opatření obecné povahy MZ ČR, 14.9. 2021-31. 12. 2022