Veřejná vyhláška o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Březí