Knihovna

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu Vlkov.

Obecní knihovna Vlkov
Vlkov 104 (budova OÚ)
594 53 Osová Bítýška

webové stránky knihovny


Knihovnice: Iva Rambousková

Tel. knihovna: +420 566 536 131


Výpůjční hodiny: 

každý první pátek v měsíci: 17:00–19:00 hod.


Poplatky: Půjčování knih je zdarma.