Kontejner na textil ve Vlkově

kontejner-na-textilKaždý rok “vyprodukuje” jeden člověk 16 kg oděvů a textilu. Od příštího roku vzniká povinnost umožnění třídění textilu, proto má v naší obci máme nově umístěn kontejner na textil před obecním ůřadem.

Co vše třídit?

Do sběrných kontejnerů firmy TextilEco a.s. můžete vkládat oděvy, obuv (párovou), hračky, knihy, bytové doplňky, nádobí, dekorace a mnoho dalšího, co u Vás v domácnosti nenachází využití, ale jiným lidem může posloužit.

Prosím vkládejte věci vždy čisté a zabalené, například ve staré nákupní tašce, aby nedocházelo ke znečištění během transportu a zbytečnému znehodnocení vložených věcí.

Do kontejneru nepatří plesnivé, mokré a od chemikálii zašpiněné věci. Dále žádné jiné typy odpadů, než je uvedeno.

Zpracování odpadu

To co do sběrných boxů odložíte, odveze svozová firma do závodu v Boskovicích, kde vše pečlivě roztřídí a snaží se najít pro věci další využití. Věci roztřídí do několika hlavních skupin. Jednou z nich je kategorie pro opětovné použití (obchody s pomalou módou - second handy), druhá skupina je textil pro průmysl a recyklaci, třetí kategorií je ekologické a energetické využití pro znečištěné a nerecyklovatelné oděvy, boty.