Krásná obec, krásné zvyky

Krásná obec, krásné zvyky

Magda Hrušáková, nová obyvatelka obce Vlkov

Ráda bych poděkovala všem stárkům, kteří díky svému nadšení a zachování tradice vykouzlili nádhernou pouťovou neděli. Vzhledem k tomu, že jsem poměrně novým občanem Vlkova a tradice, kroje i zvyky vlkova teprve nasávám, tak ta letošní pouť mne naprosto uchvátila. Dobře naladěná chasa, velmi pěkné místní kroje a slunečné počasí umocňovalo tento sváteční den. Nesmím opomenout ani ty menší a nejmenší „Vlkováčky“, kteří si v letošním roce připravili krásné pásmo. Především musím vypíchnout, nástup všech krojovaných a uvedení na trávníkový parket včetně těch nejmenších. Krásné propojení s těmi nejmladšími…budoucími stárky udržující tradice.

Obdivuhodné je, jak s bravurou všichni zvládali trávníkový parket.  Přeji Všem stárkům, aby úsměv a nadšení, kterými nás obdarovali o pouťové neděli, jim vydržel co nejdéle, kde jim byla odměnou hojná účast a podpora spoluobčanů i jejich blízkých.