Podpora Ukrajiny

Členové Zastupitelstva obce Vlkov se sešli na mimořádné poradě v pondělí dne 28. února a rozhodli o podpoře občanů Ukrajiny finančním příspěvkem na nákup potřebných věcí a o možnosti případného krátkodobého ubytování v prostorách bývalé školy. V další podpoře budeme pokračovat.

 ZO Vlkov