Stanovisko obce Vlkov k výstavbě VRT v okolí naší obce

Představitelé obce Vlkov se již téměř dva roky intenzívně zabývají problematikou výstavby vysokorychlostní trati (VRT) a propojky této trati s původní železnicí Brno–Havlíčkův Brod. Na řadě jednání ve Velké Bíteši, v Osové Bítýšce a v Jihlavě vždy zastupitelé obce Vlkov zastávali jednotné, jasné a neměnné stanovisko: Propojení VRT s tratí  Brno–Havlíčkův Brod v okolí Vlkova nemá pro občany Vlkova žádný přínos, ale naopak dojde k poškození krajiny. V případě nevyhnutelné realizace propojky souhlasíme  (podobně jako Osová Bítýška a Záblatí) pouze s provedením "SK-4 úprava VB-V4", která kopíruje silniční obchvat Osové Bítýšky a katastru obce Vlkov se téměř nedotkne. Viz naše stanovisko z 8. 3. 2021 v příloze, které jsme zaslali, mimo jiné, Správě železnic (SŽ). Na posledním jednání s představiteli SŽ a Kraje Vysočina dne 13. 9. 2021 nám bylo sděleno, že původní, pro Vlkov nepřijatelná varianta, bude z dalšího projednávání vyřazena.


Stanovisko obce Vlkov k výstavbě VRT