Svoz odpadů

Od 1. 1. 2024 začne probíhat svoz komunálního odpadu jednou za 14 dní, vždy v liché týdny. Po minulé dva roky docházelo ke zvyšování nákladů na odvoz odpadů. Nově zavedený režim svozu má za cíl pomoci obci ušetřit finanční prostředky, aniž by došlo ke zvýšení poplatků pro obyvatele. V naší obci na poplatku vybere přibližne čvrtina celkový nákladů na svoz a likvidaci odpadů.

Zároveň apelujeme na obyvatele, aby se zaměřovali na třídění odpadů, které dále slevňují celkové náklady na likvidaci odpadů a snižuje celkový objem komunálního odpadu.

Přesto pokud nebude stačit občanům objem popelnic, lze si dokoupit další popelnici, na kterou bude k dostání nová známka na obecním úřadě. Komunální odpad je možné též nosit do popelnice před obecním úřadem. Pytle s odpadky, položené vedle popelnic, se nebudou vyvážet.

V příštím roce přibude několik dalších popelnic – na kuchyňský olej, textil, kovy a drobné elektro.