Tříkrálová sbírka 2021

Bohužel aktuální situace nedovoluje tradiční koledování. Pokud chcete podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti, můžete zaslat finanční příspěvek na Tříkrálový účet 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800 nebo můžete využít další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz.