Velkokapacitní kontejnery a bioodpad

Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny dne 31. 3. 2023 a odvezeny dne 3. 4. 2023. Pneumatiky je možné zdarma odvážet do sběrného dvora Technických služeb Velká Bíteš.

Každé pondělí od 1. 4. do 30. 11. bude svážen bioodpad.