Diecézní charita

Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno, Studentská 4 poliklinika, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 626 041, 777 755 435 nabízí služby:


Charitní ošetřovatelská služba

Středisko domácí péče je určené chronicky i akutně nemocným, starým a opuštěným lidem, kteří nezbytně potřebují odbornou zdravotní pomoc.

Léčba nemocného v domácím prostředí ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinnými příslušníky působí blahodárně na psychiku klienta a pomáhá výrazně ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Naší činností tedy umožňujeme lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou zcela soběstační, aby mohli i přesto zůstat v domácím prostředí.

Odborné zdravotní úkony zajišťují zdravotní sestry. Péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. O každém pacientovi je vedena předepsaná ošetřovatelská dokumentace. Všechny změny zdravotního stavu a ordinací jsou konzultovány s příslušným lékařem. Respektujeme každého klienta i jeho rodinu bez rozdílu rasy, věku, vyznání.

Všechny služby poskytujeme ve městech Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a ve vesnicích do vzdálenosti 30 km od těchto měst.


Charitní ošetřovatelská služba má svoje pobočky:

Pobočka Nové Město na MoravěPobočka Velké Meziříčí
Vratislavovo náměstí 12Poříčí 11 - Dům zdraví
592 31 Nové Město na Moravě594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 615 431tel. 566 522 442 kl. 183

Poskytované služby:

  • příprava a aplikace léků, i formou injekcí, aplikace inzulínu 
  • základní ošetřovatelská péče (hygiena, stravování, úprava lůžka, polohování, vyprazdňování pacientů..) 
  • převazy, obklady, zábaly, koupele 
  • odběry biologického materiálu 
  • změření glykemie glukometrem 
  • péče o stomie, katetry, klysma 
  • pohybové aktivizace apod.


Provozní doba:

Poliklinika - úřední hodiny pro sjednání péče: po, st, pá 8:00 - 12:00
Klientům poskytujeme péči nepřetržitě, 7 dní v týdnu

e-mail: chops.zdar@caritas.cz
www.zdar.caritas.cz


Ke stažení:

Diecézní charita Brno - charitní ošetřovatelská služba