Obnova venkova Vysočiny 2022


podporil-kraj-vysocina


PROJEKT KD Vlkov – parkoviště, zpevněné plochy

BYL PODPOŘEN Z PROGRAMU 

Obnova venkova Vysočiny 2022 

VE VÝŠI 127 000 Kč