Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání zpráv

Jménem a za obec Vlkov, jakožto správce, vás informujeme, že pro účely rozesílání informačních e-mailů a SMS budeme potřebovat zpracovávat vaše osobní údaje. Toto zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Osobní údaje, které zpracováváme:

  1. Jméno a příjmení
  2. Adresa
  3. E-mailová adresa
  4. Telefonní číslo

Jak používáme vaše osobní údaje

Tyto údaje používáme pouze pro účely rozesílání informačních e-mailů a SMS o novinkách a důležitých informací o dění v obci.

Váš souhlas

Potvrzením tohoto souhlasu dáváte obci Vlkov souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro výše uvedené účely. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním e-mailu na adresu obec@vlkov.cz, písemně nebo osobně na obecním úřadu ve Vlkově.

Vaše práva

Podle GDPR máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo nesouhlasit se zpracováním a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte jakékoliv otázky nebo si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na obec@vlkov.cz.