Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Vlkov

2. Důvod a způsob založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. § 2 (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

Starosta: Mgr. Jindřich Michal
Úřední hodiny: Pondělí 17–19 h., dále podle domluvy

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Vlkov č. p. 104, 594 53
  p. Osová Bítýška
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • 4.3 Úřední hodiny
  Pondělí 17–19 h.
  dále podle domluvy
 • 4.4 Telefonní čísla
  566 536 813, 604 196 107
 • 4.5 Čísla faxu
 • 4.6 Adresa internetové stránky
  https://www.vlkov.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny
  Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): obec@vlkov.cz
 • 4.8 Další elektronické adresy 

5. Případné platby lze poukázat

15626-751/0100

6. IČ

00295752

7. DIČ

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 • 8.2 Rozpočet
  ARISweb - rozpočty veřejné správy (MF ČR)

9. Žádosti o informace

viz položka 4. Kontaktní spojení

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz položka 4. Kontaktní spojení

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • 14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
 • 16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.