Oznámení FÚ pro Kraj Vysočinu - daň z nemovitých věcí