VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 ZÚR Kraje Vysočina