Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o návrhu nového územního plánu (veřejné projednání)