Záměr o prodeji nemovitosti - pozemek p. č. 611 a 612 v k. ú. Osová