Záměr o prodeji nemovitosti - pozemek p. č. 90 a 1590 v k. ú. Vlkov