Záměr o prodeji podílu nemovitosti - pozemek p. č. 382/2 v k. ú. Vlkov