Záměr o pronájmu nemovitosti - pozemek p. č. 1545/62