Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Vlkov dne 17. října 2022